Search

HOUT ALSBOUWMATERIAALHeeftzijn tradities uit de oudheid en is een van de oudste bouwelementen. Grote gebouwen van hout, geprefabriceerde houten huizen, faciliteiten en honderden jaren oude bruggen zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Ze zijn een bevestiging van de goede eigenschappen van dit natuurlijkemateriaal.


Geïnspireerdover uw nieuwe eco-huis


Zelfs als de afgewerkte modellen op onze website niet aan uw voorkeuren voldeden, kan ons team van experts u helpen uw droomhuis werkelijkheid te laten worden..”


Toepassingen van hout als bouwmateriaal.


De effectieve toepassing van een bouwmateriaal in een specifieke structuur wordt bepaald door verschillende sleutelindicatoren. Onder hen zijn de sterkte-indicatoren, de mogelijkheid van verwerking, thermische isolatie-eigenschappen, geluidsisolatie-eigenschappen, duurzaamheid en andere. Het hout heeft een benijdenswaardige combinatie van hetbovenstaande.


Hout als bouwmateriaal heeftsterkeeigenschappen. De sterkte-gewichtsverhouding is hoger dan die van staal en beton. Van groot belang voor dit voordeel is de oriëntatie van de ladingten opzichte vande houtvezels.


Debelastingsterkte, parallel aan de vezels, is ongeveer 12,5 MPa. Onder dwarse belasting neemt de waarde toe tot 19MPa. Deze indicator is sterk afhankelijk van het watergehalte van het hout. De door ons genoemde waardenhebben betrekking opgedroogd hout, dateen relatieve vochtigheid van 19% heeft.Gebruik van hout als isolatiemateriaal.


Omdat elk detail ertoe doet

De goede thermische isolatie-eigenschappen van hout zijn te danken aan de poreuze structuur. Bovendien wordt het microklimaat binnenshuiswat betreftvochtigheid en geluidsisolatie aanzienlijk verbeterd bij gebruik van hout in vergelijking met beton of staal. Hout geeft een onvergelijkbare gezelligheid, warmte en comfort aan het pand. Dit is gemakkelijk te bereiken doordat het een natuurlijk product is.


Hout als isolerend bouwmateriaal heeft zich in de loop van de tijd bewezen. Nieuwe technologieën en moderne beschermende processen bij de verwerking garanderen een mooie toekomst.


Voorbehandeling en onderhoud van hout.


Wat betreftde brandveiligheid van houten constructies, de nieuwe technologieën voor houtverwerking maken zeextreemduurzaam en veilig. Bij de productie van de afzonderlijke componenten worden ingrediënten toegevoegd die het hout bijzonder brandbestendig maken. Op soortgelijkewijzeworden door chemische behandeling de problemenin verband methoutrot en de bestrijding van verschillende plagen voorkomen.

24 views0 comments

Follow us on

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn

Most affordable eco-construction and custom-made furniture services in the Netherlands

Prinsenhill 29, 4825 AX Breda

+31 6 47 8094 63